looks007

波音777先生:
我知打飛機係用任何方法去令自己同 Jer Jer 去到高潮迭起嘅狀態 😝我喺網上搵到前列腺快感 就話用任何物品插入肛門就刺激到 甚至令自己同Jer Jer 高潮迭起 咁所以用任何物品插肛門 刺激前列腺算唔算自慰呢 我自己都試過用手指插入自己肛門 點解feel 唔到好high 反而覺得想做大事 點解呢

利申:直男

OpenRoom 小編:
前列腺高潮即喺透過用手指等物件由肛門進入男士嘅直腸位置,再刺激隱藏喺直腸位置嘅前列腺獲得快感。前列腺自慰雖然會刺激肛門位置,但喺同性向喺無關架,即使喺直男亦都一樣可以嘗試。而且過程中因為會刺激到肛門同直腸部分,所以會有排泄嘅感覺喺好正常架。

過程中亦都要注意安全同衛生。第一,由於肛門以至直腸部分都喺好敏感嘅位置所以好容易會受傷,如果用手指進入之前要記得剪指甲呀。第二,要用足夠嘅潤滑劑就可以避免受傷。最後就喺要放鬆心情,如果覺得唔舒服就好停止喇。

回應此文章: