looks007

我地成日用廣東話串人情緒波動到好似黎M咁,原來英文都有相類似既講法。即刻去片,睇下到底應該點樣用英文表達同樣既意思!

p.s. 中意既話,記得 like & comment,分享俾你身邊既朋友仔睇。你亦都可以寫低你希望我地教乜,話唔定下次出片就出正你想出個條呢!

 

 

回應此文章: