looks007

「好攰呀~」可能係好多人拒絕同另一半做愛嘅原因!因為睡眠質素差嘅人,會分泌較少嘅睾丸酮(testerone),然後影響性慾。而有好嘅睡眠質素,會有助提升性慾或者性愛質素。

但最近有研究指唔夠精神亦係因為缺乏性愛!媽呀即係點呀!唔做都係因為攰姐,咁攰又因為唔做?點呀好亂呀!

拿!係咁嘅!研究指出原來性愛之後,會產生一種荷爾蒙去解低皮質醇,令人更放鬆、提升睡眠質素,令第二日更精神!呢個研究仲指出,你越訓得夠,會有較大嘅性慾。
咁換言之,想精力充沛做愛?就要瞓多啲瞓好啲!想瞓多啲瞓好啲?做愛可能幫到你!
資料來源: http://edition.cnn.com/…/01/hea…/sex-sleep-kerner/index.html

回應此文章: