looks007

仲記得係個日嘅下午,我經過銅鑼灣抬頭見到唐樓一間性玩具店,好奇嘅我就行入個座單幢式的唐樓,每行一步我嘅心情都好緊張,話曬咁大個都未去過。

行咗幾層之後就見到一間燈火通明既入口,嗰一下我心諗,嘩!乜呢啲鋪頭咁光明正大嘅,企咗係門口三分鐘嘅我,踏出咗人生嘅第一步向前推門直入,入咗鋪頭彷彿走進一間手機配件鋪,眼前林林種種的物品都整咁由左至右上至下排列,鋪頭內嘅音樂令我覺得自己唔係身處係性玩具店。

我係間大約200呎嘅鋪頭行咗一個圈後,有個sell就開始問我有咩需要,我就講下啲需要出利,睇下佢又可以點幫我啦,講完之後個sell好詳盡咁同我分析,又同我講性愛係一個態度同一種學問,短短半個鐘對話令我覺得好似幫我部手機搵一個適合嘅配件。

原來性玩具店已經唔係啲燈光好暗啲音樂會令你迷失咗係個個地方,更加唔係有啲香芬令你會停留係個個地方。今時今日性玩具已經不再神秘,而係一個貼身用品。

其實手機配件同性玩具都一件好貼身嘅用品。
每個人需要都好獨一嘅性玩具,選擇一個岩自己嘅玩具都可以係一個學問。

回應此文章: