looks007

張相喺近日舉行緊嘅北約大西洋組織會議入面,所有國家元首配偶嘅合照。大家留意到下面張相有乜嘢特別嗎?

無錯喇!相入面唯獨有一位男士出現,而果位男士就喺盧森堡總理Xavier Bettel嘅同性伴侣Destenay Gauthier。Xavier喺第三位公開出櫃嘅國家總理,前兩位分別喺冰島同比利時嘅國家領導人。而衣張咁有趣嘅相近日就喺網上瘋傳!

回應此文章: