looks007

早前英國女性衛生用品公司Bodyform 出咗個衛生巾廣告叫Blood Normal,佢想話比大家知其實女仔黎M唔係流藍色既液體,而係紅色的血,係一件正常不過的事,唔需要避諱啲咩。

Blood Normal from BodyformChannel:
https://youtu.be/QdW6IRsuXaQ

真係有聽過人以為月經真係藍色,真係一大個黑人問號。如果可以將女士來潮的真實情況毫不掩飾地表現出來,或者啲人見到真既唔會咁忌諱。如果啲膠布都會用藍色血黎拍既話,可能會統一啲,好似所以既血都係唔見得人既,但係以加就只有月經經過特別處理。其實月經都係血姐,唔好咁驚佢啦!!

 

Tags:

回應此文章: